Saturday, November 18, 2006

ለሄኖክ ነጋሽ እና መላ ቤተሰቡ

የእናታችሁን ከዚህ አለም በሞት መለየት የሰማነው በከፍተኛ ድንጋጤ ነው ። ከልብም አዝነናል። እግዚአብሄር ነፍሳቸውን ይማር ከማለት ውጭ ምንም ለማድረግ እንዳልቻልን ስንገልፅላችው ፀፀት ይሰማናል። እናንተንም ፤ ባህር አቋርጠው የመጡና በቅርብም ከእናንተው አካባቢ ያሉትን የሃዘን ተካፋይ ዘመዶቻችሁን ሁሉ እግዚአብሄር ጽናቱንና ብርታቱን ይስጣችው እንላለን።

choreber (ጮሬበር) Blogger.

No comments: